Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur is het ontwerpen, het plannen en omvormen van de ruimtelijke indeling van een onbebouwd buitengebied. Daartoe behoren alle buitenterreinen waaronder bedrijfstuinen, woonerven en parken.

 

Een tuin is voor de bezoeker van een gebouw de eerste kennismaking met de bewoners van de woning of de 'bewoners' van een firma. Het is een soort van visitekaartje. Dat visitekaartje moet passen bij het imago dat een bedrijf wil uitstralen, maar ook het beeld dat de bewoners van bijvoorbeeld een seniorenflat willen geven. Voor beide groenzones geldt dat ze er bijvoorbeeld goed uit moeten zien, bestand zijn tegen het veranderende klimaat en dat ze niet te veel onderhoud vergen. Michielsen Tuinen houdt met al deze factoren rekening en deed dat de afgelopen jaren met succes.

In de regio Turnhout ontwerpt/ontwierp Michielsen Tuinen onder andere de groenpartijen voor in het oog springende projecten als Dokter Boon in Vosselaar en Residentie Limfalaan in Baarle.