Werkwijze

Het realiseren van een nieuwe, een heraangelegde of aangepaste tuin gaat bij Michielsen Tuinen altijd in stappen. Tussen de aanpak van een tuin voor een particulier of een tuin in de publieke ruimte bestaan kleine verschillen.

1. Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is de eerste stap. Die is gratis en vrijblijvend. Tijdens de eerste ontmoeting, normaliter op de locatie van de tuin, worden wensen en verwachtingen besproken, komen ideeën op tafel en worden suggesties gedaan. Aan de hand van onder andere een vragenlijst wordt een zo compleet mogelijk beeld van de nieuwe tuin geschetst. Er kan dan ook al een inschatting van de kosten worden gemaakt.

2. Opmeten en fotograferen

De volgende stap is het opmeten en fotograferen van de tuin en de woning aan de buitenzijde. Hoe is de oriëntatie, hoe valt het licht, welke beplanting is reeds aanwezig? Bovendien wordt dan bekeken of de aanwezige bodem aansluit bij de tuinwensen en of de waterhuishouding van de tuin op orde is.3. Schetsontwerp

Het schetsontwerp is een eerste ontwerp. Het is een tekening die voorzien is van de grote lijnen die de tuin beheersen. Waar ligt het terras, waar zijn de looppaden en de vijver die ook in de nieuwe tuin een plaats moeten krijgen? Het ontwerp wordt met de klant doorgenomen en aan de hand van vragen en reacties bijgesteld. Pas als de basis goed is, wordt de volgende stap gezet.

4. Ontwerp en presentatie

Het schetsontwerp wordt een 'echt' ontwerp door het aanbrengen van de details. Welke verharding komt waar, welke verlichting wordt voorzien? In een presentatie worden de keuzes geïllustreerd met beeldmateriaal: hoe wordt de oude eik aangelicht, welk effect gaat de haag in uw tuin hebben, welke planten zijn gebruikt? Ook hier vindt een uitvoerig doorspreken plaats. Volledig tevreden? Dan gaat het ontwerp naar de laatste fase toe.5. Beplantingsplan en onderhoudsschema

In deze stap wordt het definitieve ontwerp voorzien van een beplantingsplan. Welke planten zijn nodig? Hoeveel exemplaren van elk zijn er nodig en hoeveel stuks per vierkante meter?

Om te weten wanneer de bomen en planten in de tuin gesnoeid en bemest dienen te worden, voorziet Michielsen Tuinen ook een onderhoudsschema. Zo wordt het plezier van de nieuwe tuin met jaren verlengd.

6. Aanleg en onderhoud

De klant kan met het ontwerp en het beplantingsplan een tuinaannemer van zijn keuze inschakelen voor de uitvoering ervan. Het plan laten uitvoeren door Michielsen Tuinen of het geheel zelf doen kan uiteraard ook.

Na de aanleg adviseert Michielsen Tuinen om regelmatig onderhoud te plegen. Ook daarvoor geldt dat dat uitgevoerd kan worden door een professionele tuinaannemer. Wie groene vingers heeft, kan dat met behulp van het onderhoudsschema ook prima zelf doen.